Zarządzenie nr 5/2016

Zarządzenie Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Opocznie nr 5/2016 z dnia 2 grudnia 2016 roku w sprawie wyznaczenia przewodnikow do opieki i pomocy niepełnosprawnym interesantom w Sądzie Rejonowym w Opocznie