Zarządzenie nr 62/15

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie nr 62/2015 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie utrwalania obrazu w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie.