Zarządzenie nr 61/15

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Opocznie nr 61/2015 z dnia 26 listopada 2015 w sprawie ustalenia zasad bezpieczeństwa i porządku w przestrzeni administrowanej przez Sąd Rejonowy w Opocznie