Sprawozdania IV.2017

  • Sprawozdanie w sprawach cywilnych MS-S1R
  • Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych MS-S5R
  • Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji według właściwości rzeczowej MS-S6R
  • Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia MS-S7R
  • Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń według właściwości rzeczowej MS-S10R
  • Sprawozdanie w sprawach rodzinnych i nieletnich MS-S16R
  • Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych MS-S20K
  • Sprawozdanie z czynności komornika MS-23KOM
  • Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej MS-S40R

Rejestr zmian dla: Sprawozdania IV.2017

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-02-05
Publikacja w dniu:
2018-02-05
Opis zmiany:
b/d