Rachunki bankowe

Wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Opocznie mogą być dokonywane na rachunki bankowe:

Rachunek bieżący dochodów budżetowych

Narodowy Bank Polski Łódź 32 1010 0055 3493 0050 9800 0000

 • wpisy sądowe
 • grzywny
 • opłaty kancelaryjne
 • koszty w sprawach cywilnych, rodzinnych, karnych, zażalenia, apelacje

Rachunek sum na zlecenie

Bank Gospodarstwa Krajowego 53 1130 1163 0014 7116 4620 0003

 • zaliczka na biegłego sądowego
 • zaliczka na kuratora
 • zaliczka na tłumacza przysięgłego

Rachunki sum depozytowych

Bank Gospodarstwa Krajowego

PLN - 94 1130 1017 0021 1001 3590 0004
USD - 67 1130 1017 0021 1001 3590 0005
GBP - 24 1130 1017 0021 1001 3590 0003
CHF - 78 1130 1017 0021 1001 3590 0001
EURO - 51 1130 1017 0021 1001 3590 0002

 • poręczenia majątkowe,
 • zabezpieczenia majątkowe,

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1163 0014 7116 4620 0009

 • świadczenia pieniężne
 • nawiązki

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-11
Publikacja w dniu:
2019-09-11
Opis zmiany:
Zmiana treści - dostosowanie do WCAG 2.0
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2018-01-03
Publikacja w dniu:
2018-01-03
Opis zmiany:
b/d