Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego Sądu Rejonowego w Opocznie.

 

Stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 roku w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. z 2017r. poz. 729), Sąd Rejonowy w Opocznie informuje o możliwości nieodpłatnego przekazania zbędnych i zużytych składników majątku ruchomego stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego