Rachunki bankowe

Wpłaty na rzecz Sądu Rejonowego w Opocznie mogą być dokonywane w kasie Sądu lub na rachunki bankowe:

 

Rachunek bieżący dochodów budżetowych

70 1010 1371 0499 2422 3100 0000

 

- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych i karnych

 

Rachunek sum na zlecenie

10 1010 1371 0499 2413 9800 0000

 

- zaliczka na biegłego sądowego
- zaliczka na kuratora
- zaliczka na tłumacza przysięgłego

- opłata za wpis w Rejestrze Spadkowym (5,00zł)

-zaliczka na koszty ogłoszeń w prasie

 

Rachunki sum depozytowych

35 1130 1017 0021 1001 4290 0004- PLN

08 1130 1017 0021 1001 4290 0005- USD

89 1130 1017 0021 1001 4290 0002- EUR

19 1130 1017 0021 1001 4290 0001- CHF

62 1130 1017 0021 1001 4290 0003- GB

 

- poręczenia majątkowe,
- zabezpieczenia majątkowe,

-wadia
- depozyty

 

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

oraz Pomocy Postpenitencjarnej

07 1130 1163 0014 7127 1520 0001

 

- świadczenia pieniężne

- nawiązki

Rejestr zmian dla: Rachunki bankowe