E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Elektroniczne postępowanie upominawcze - Informacje ogólne

Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów części pierwszej, księgi pierwszej, tytułu VII, działu VIII Kodeksu postępowania cywilnego (artykuły 50528 - 50537 k.p.c.) wprowadzonych ustawą z dnia 9 stycznia 2009 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 26, poz. 156), które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

Sprawy w elektronicznym postępowaniu upominawczym prowadzi wyłącznie Sąd Rejonowy w Lublinie (XVI Wydział Cywilny) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 grudnia 2009 roku w sprawie ustalenia sądu rejonowego, któremu przekazuje się rozpoznawanie spraw w elektronicznym postępowaniu upominawczym należących do właściwości innych sądów rejonowych (Dz. U. Nr 220, poz. 1728).

Sądem rozpoznającym zażalenia jest Sąd Okręgowy w Lublinie - II Wydział Cywilny Odwoławczy.
Szczegółowy tryb Elektronicznego Postępowania Upominawczego określają przepisy :

  1. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu wnoszenia pism procesowych drogą elektroniczną w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U.09.226.1832),
  2. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu doręczeń elektronicznych w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U.09.226.1831)
  3. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie trybu zakładania konta oraz sposobu posługiwania się podpisem elektronicznym w elektronicznym postępowaniu upominawczym (Dz.U.09.226.1830).


Strona internetowa Sądu Rejonowego w Lublinie realizująca zadania Elektronicznego Postępowania Upominawczego.

Pobierz ulotkę informacyjną ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze (PLIK PDF, 2,7 MB).

Przepisy KPC określające Elektroniczne Postępowanie Upominawcze oraz przepisy wykonawcze (PLIK PDF, 82,1 KB).

Odnośnik do Sądu Rejonowego w Lublinie (VI Wydział Cywilny).

Rejestr zmian dla: E-Sąd - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-09-12
Publikacja w dniu:
2019-09-12
Opis zmiany:
Zmiana treści - dostosowanie do WCAG 2.0
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Opocznie
Wytworzył:
Informatyk
Opublikował:
Artur Rzeźnik
Dokument z dnia:
2019-05-08
Publikacja w dniu:
2019-05-08
Opis zmiany:
Zmiana adresu strony WWW Ministerstwa Sprawiedliwości